GR-coaching, per a qui
GR-coaching ofereix els seus serveis a organitzacions i persones a nivell general. Pretenem donar resposta a una necessitat que creiem generalitzada: el donar sentit i qualitat humana a les organitzacions ja siguin empreses, institucions, escoles, universitats...

Creiem en el fort potencial de la societat civil organitzada i en el canvi de valors en el si de les empreses i organitzacions: guanyar diners no és suficient, cal sentitresponsabilitatfer bé la feina i sobretot, vetllar per la humanitat i creixement de les persones que formen part d'aquestes. 

Aquest és el nostre mapa!