GR-coaching, què oferim

GR-02 COACHING SISTÈMIC

Què és i quan pot anar bé?

Què és el coaching sistèmic?

El coaching organitzacional, d’equips o de sistemes relacionals
és una ampliació del model de coaching individual des d’un nou i especial punt de vista: l’enfocament sistèmic, que permet abordar qualsevol tipus de relació interpersonal com serien equips, organitzacions, empreses, associacions, etc.

Intel·ligència de Sistemes Relacionals
Aquest nou enfocament es distingeix del paradigma comú del coaching ja que inclou, a part del Co-Actiu, eines del món de la consultoria, de la facilitació i de la mediació. L’eficàcia del coaching organitzacional o de sistemes rau en dinàmiques i teoria de sistemes relacionals (consultoria), coaching (facilitació), treball d’alineament (mediació) i el concepte d’Intel·ligència de Sistemes Relacionals. Alhora, cal afegir que el coaching organitzacional beu directament de la psicologia basada en Treball de Procés (Arnold Mindell, físic i analista junguià), el Taoisme i la Teoria del Canvi.

El Treball de Procés permet generar consciència del sistema, entenent-lo no només com un conjunt de persones, sinó com un conjunt de membres i una tercera entitat: la relació que s’estableix entre els seus membres. Les veus i senyals (visuals, auditives, cinestèsiques…) dels seus membres són la manera com el sistema es manifesta i es vol fer sentir.

El fet de despertar consciència i revelar el sistema és la tasca clau en coaching de sistemes. Una tasca que permet alinear el sistema (relació i conjunt de membres) cap a objectius comuns i així passar a l’acció de forma molt més potent, gratificant i positiva per a tothom: món inclòs.

Quan pot anar bé per a un equip, una organització o empresa?

Habitualment les organitzacions ja siguin institucions públiques, empreses, universitats, associacions, etc . presenten equips no del tot funcionals. Fins i tot, podríem trobar equips del tot disfuncionals. És a dir, equips que no treuen el millor com a equip donades certes disfuncions: absència de confiança , por al conflicte , falta de compromís , evitació de responsabilitats i falta d'atenció als resultats.

El canvi d'hàbits i la transformació del propi equip no és una tasca fàcil.
I menys fàcil encara quan s'intenta liderar des de dins del propi equip o organització. Per aquest motiu pot ser d'utilitat coach o facilitador sistèmic extern.

Els processos de coaching sistèmic i de facilitació actuen com a autèntics catalitzadors de reaccions i processos que han de viure els equips per millorar el nivell de la relació
.
Si alguna vegada es detecta que l'equip amb què es treballa s'assembla més a un pati d'escola que a un comitè de direcció, és probable que li vingui bé un procés de coaching sistèmic i facilitació.

L'equip de coaches que intervindran durant les sessions permeten facilitar la presa de consciència d'equip als diferents membres alhora que alinear l'equip cap a objectius més ambiciosos que trascendeixen la situació problemàtica existent.

Redefinir la missió de l'organització, gestionar processos de canvi o prendre les regnes quan el context és més que advers poden ser processos que amb l'ajuda de coaching sistèmic o d'equips poden arribar a derivar en autèntiques transformacions de l'equip.
Transformacions que com a denominador comú tenen la qualitat humana. Aquesta qualitat que quan emergeix permet als equips i col·lectius afrontar els grans reptes que tenen per davant.