GR-coaching, què oferim

GR-04 FORMACIÓ

GR-formació pretén donar recursos, habilitats directives i de lideratge mitjançant petits recorreguts PR's:

PR-01 Formació especialitzada en coaching.
PR-02 Formació en gestió de les relacions en equips. Veure GR-05
PR-03 Formació en gestió del canvi.
PR-04 Formació en finançament associatiu.
PR-05 Formació en comunicació interna i externa en organitzacions.
PR-06 Formació en creixement personal i autoconeixement.
PR-07 Formació en gestió del conflicte com a font d'oportunitats.

De forma periòdica i també segons les vostres necessitats dissenyem monogràfics a mida.

Si estàs interessat en rebre més informació sobre aquestes formacions, contacta amb nosaltres.